Hasan bin Mansûr anlatıyor: "Bir gün ben, Yahya bin Yahya ve İshâk bin Râheveyh bir hasta zi… | Elliot's Pins


Hasan bin Mansûr anlatıyor: “Bir gün ben, Yahya bin Yahya ve İshâk bin Râheveyh bir hasta zi…

Hasan bin Mansûr anlatıyor: “Bir gün ben, Yahya bin Yahya ve İshâk bin Râheveyh bir hasta ziyâretine gitmiştik. Kapıya geldiğimizde İshâk bin Râheveyh geride durup Yahyaya: “Önce sen geç” dedi. Yahya da: “Hayır, önce sen geç” dedi. İshâk bin Râheveyh: “Ey Ebû Zekeriyyâ, sen benden büyüksün” diyince, Yahya şöyle cevap verdi: “Evet, ben senden büyüğüm ancak sen benden daha âlimsin.” Bunun üzerine İshâk önden girdi.” İbn Asâkir eş-Şâfiî, Târîhu Medîneti Dımeşk, c.8, s.128. 

Categories:   Elliot's Pins

Tags:  , , , ,

Comments