Điều tàn nhẫn nhất có lẽ là, bạn nhận ra mình chẳng có quyền gì để trách … | Elliot's Pins


Điều tàn nhẫn nhất có lẽ là, bạn nhận ra mình chẳng có quyền gì để trách …

Điều tàn nhẫn nhất có lẽ là, bạn nhận ra mình chẳng có quyền gì để trách cứ một ai đó khi họ không dành sự dịu dàng duy nhất cho bạn cả.

Categories:   Elliot's Pins

Comments